Zwrot towaru

Zwrotów towaru można dokonać do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zwrócić można tylko produkty nienoszące śladów użytkowania.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, zgodnie z polskim prawem, ponosi Konsument.

Jeśli zwrócone produkty noszą ślady użytkowania, są zniszczone lub uległy uszkodzeniu w przesyłce kwota zwrotu może zostać obniżona. Prosimy również o odpowiednie zabezpieczenie do wysyłki oryginalnych opakowań produktów - w razie ich zniszczenia kwota zwrotu również może ulec obniżce (dotyczy głównie obuwa lub towaru, przy których opakowanie jest integralną częścią produktu). O innej kwocie zwrotu poinformujemy mailowo lub telefonicznie.

Jeżeli to możliwe, do przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie formularza "Odstąpienia od umowy". Formularz ten może być również napisany odręcznie według poniższego wzoru.

Paczki prosimy kierować na adres:

Sklep Sportowy Koperniak - oddział Kross

ul. Sądecka 25

34-700 Rabka Zdrój

.

.

Wymiana towaru

Nie realizujemy wymian towaru.

Jedyną możliwością jest zwrot produktu (według powyższej instrukcji) i złożenie nowego, niezależnego zamówienia.

.

.

Odstąpienie od umowy

Miejscowość ...................., dnia ..................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

Zamówienie nr: ..............................

Numer FV/paragonu: ........................

Koperniak Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 42

34-700 Rabka Zdrój

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ......................... dotyczącej zakupu towaru:

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU


Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ................ zł.

Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Państwu w terminie do 14 dni stanie niezmienionym.

Proszę o zwrot w/w kwoty na poniższy rachunek bankowy:

...........................................................................................................


Uwagi klienta: ................................................................................................


Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu.

..............................
podpis konsumenta